Vojtech

Utorok 23. apríla 2024

k 01. 01. 2023

Výpočet čistej mzdy v roku 2024

počet detí nad 6r. nezdaniteľná časť
410.24 €

Hrubá mzda

Čistá mzda

0
zvýšenie platu*
o 100 €   Vám pridá
Superhruba mzda*
Politikom ide*
Zostane ti*
* vysvetlenie pod výpočtom
zamestnanec firma
vymeriavací základ
zdravotné p.
nemocenské p.
starobné p.
invalidné p.
p. v nezamest.
garančný fond
rezervný fond
úrazové p.
odvody spolu
 
základ dane
nezdaniteľná časť
základ dane pred zdanením
 
daň z príjmu
daňový bonus na dieťa
superhrubá mzda


ÚDAJE POUŽITÉ VO VÝPOČTE:
minimálna mzda: 700 €
životné minimum: 234.42 €
max. vymeriavací základ: 8477 €
bonus na dieťa nad 6 rokov: 50.63 €
daň do 176.8 násobku ŽM: 19 %
daň nad násobok: 25 %
KALKULAČKA čistej mzdy počíta od 600 € do 50 000 €
PS: pripomienky k výpočtu posielajte na info(zavináč)nakave.sk


ZVÝŠENIE PLATU

Vypočítaná suma najčastejšie 70 € znamená, že keby o 100 € Vám zvýšia hrubú mzdu, tak čistá mzda sa zvýši o 70 €.


SUPERHRUBÁ MZDA

Všade vo svete je to "hrubá mzda" resp. reálna mzda. Na Slovensku politici premenovali reálnu mzdu na superhrubú mzdu a zakázali ju uvádzať. Namiesto nej prikázali použivať výraz "hrubá mzda", čo je už zdanená mzda cca 35% poplatkami, ktoré akože platí za nás zamestnávateľ. V realite je zamestnávateľ len sprostrekovateľom platenia 35% dane z reálnej mzdy.
SUPERHRUBÁ MZDA - je suma, ktorú zamestnanec skutočne zarobil u zamestnávateľa. Suma, ktorú firma platí za prácu zamestnanca v troch častiach:
- jednu posiela štátu (vo výplatnej páske označené ako odvody zamestnávateľa),
- druhú posiela štátu tiež (vo výplate označené ako odvody a daň z príjmu zamestnanca)
- a tretiu "čistá mzda", omrvinky po zdanení, čo zostali, posiela na účet zamestnanca.


ZOSTANE TI

je jediná reálna suma zo zárobku, ktorá má výpovednú hodnotu. Avšak nikde sa neuvádza.
ZOSTANE TI - je suma, za ktorú ľudia reálne kúpia hodnotu výrobkov a služieb. Na výpočet sme použili metódu presného kvalifikovaného odhadu. Výpočet ZOSTANE TI:
= "čistá mzda" - "všetky odvody a dane v kúpenom výrobku/službe" - "poplatky vyžiadané štátom"
Všetky odvody a dane v kúpenom výrobku = 40 % z ("čistá mzda" - 50 €)
Poplatky vyžiadané štátom = 50 € odborný odhad (zjednodušený výpočet 20 € (dane z pohonných hmôt 50 %,STK,Emisná a s tým súvisiace náklady), 20 € kolky/cestovné na úrady, 10 € bezúčelové pokuty)


POLITIKOM IDE

je to suma všetkých odvodov, daní a poplatkov, ktoré človek zaplatí z výplaty. Tieto výdavky sa nedajú prehľadne vyčísliť, lebo sa nazbieravajú postupne v kolotoči od zárobku výplaty - cez výrobu predávaného výrobku - až po jeho kúpu. Skladajú sa z 10-tok súm. Výpočet pre POLITIKOM IDE:
= "ZAROBIL SI (superhrubá mzda)" - "ZOSTANE TI"


HRUBÁ MZDA

je fiktívna suma, ktorá sa žiada na pohovore ako plat. Hrubá mzda predstavuje neúplnú informáciu o tom, koľko zamestnanec zarobí. Najväčšie položky, ktoré v nej nie sú zarátané sú zdravotné a starobné poistenie. Prakticky sú z nej odrátané položky, ktoré firma odvádza štátu za zamestnanca.
HRUBÁ MZDA bola vymyslená politikmi, aby ľudia nemali prehľad o tom, koľko v skutočnosti odvádzajú peňazí štátu. Dnes je to cca 70 %.
Z každých 100 €, ktoré človek zarobí, dá 70 € štátu - politikom na hospodárenie.
Je to podobné, ako v dobe otrokárstva, keby farmár musel dať z 10 vychovaných kačíc 7 kráľovi. Farmárovi by zostali 3 kačice. Pravdepodobne, dnes platíme viac, ako sa platilo v minulosti.


ČISTÁ MZDA

je najdôležitejšia suma na výplatnej páske, ktorá zaujíma ľudí. Čistá mzda predstavuje približne 75 % sumy z hrubej mzdy.
Čistá mzda je jediná suma, ktorú ľudia reálne vidia a vedia si ju predstaviť. Keď kúpite výrobok z čistej mzdy, tak sa neskladá len z ceny výrobku a DPH. Cena výrobku, okrem jeho reálnej hodnoty obsahuje duplicitné dane, poistenia, odvody, poplatky, ktoré odvádza výrobca.
Na Slovensku v roku 2017 je priemerná čistá mzda okolo 680 €.Prečo je Slovensko pozadu oproti ostatným krajinám?


Pretože súčasný systém je nastavený tak, aby nevznikali noví podnikatelia. Firmy j&t a penta, ktoré majú hlavných ľudí v stranách (smer, sns, kdh, most, smk a pod.) chcú, aby len oni mali firmy, ktoré sa môžu uchádzať o štátne zákazky. Keď vyhrajú zákazku, tak ju chcú dať robiť malým podnikateľom. Tieto firmy a hlavní ľudia v stranách sú kamaráti. Len navonok sa administratívne tvária ako samostatné subjekty


Lenže dlhé roky a teraz j&t a penta (smer,...) si schvaľujú zákazky obrazne s hodinovou mzdou 100 € - 1000 €, ale malým podnikateľom ich dávajú robiť za 10 € na hodinu.


Keby si každý mohol založiť firmu a uchádzať sa o štátne zákazky, tak by automaticky j&t a penta (strana smer,...) mala konkurenciu a nevyhrala by žiadnu predraženú zákazku.


Túto jednoduchú logiku zakazovania zarábania druhým praktizuje len Slovensko vo svete. Pod zakazovaním zarábania sú myslené zlé slovenské zákonné podmienky na podnikanie.


Napríklad, keby ste chceli počas roka ponúkať servis bicyklov, a našli by ste 3-och zákazníkov, ktorí zaplatia po 15 €, tak štátu musíte zaplatiť za to cca 3 000 €! - Čo nie je vôbec normálne pri tržbe 45 € platiť štátu 3000 € (v sume sú všetky poplatky súvisiace s podnikaním). V zahraničí by ste zaplatili cca 5 € štátu.


Preto je zahraničie popredu oproti Slovensku. Nemajú tam také predražené zákazky, plus zákazky sú lepšie organizované a realizované, pretože ich vždy robia noví ľudia (podnikatelia). Nie ako u nás len tie isté firmy politických strán.


Ako sa to dá zmeniť?

Jedine, že budete voliť strany, ktoré podporujú podnikateľov. Pretože, ideálny stav by bol, keby všetci môžeme zarábať na štátnych zákazkách, t.j. uchádzať sa o ne. Ideálne, by každý občan mal byť podnikateľ.


PS: Tento článok je v princípe 100 % pravdivý. Je napísaný zjednodušene, aby sa ľahšie pochopil. Preto sa dá proti nemu argumentovať chytaním za slovíčka. Ale pointu a logiku zakazovania podnikania, nikto nevyvráti. Dnešní hlavní politici chcú, aby sme všetci boli zamestnaci za nízke mzdy! - preto robí (smer,...) všetko preto, aby to tak zostalo.

5 UDALOSTÍ

Top